Canon

Canon

Canon is de premie die een eigenaar van een woning moet betalen aan de gemeente, als de grond waarop de woning gebouwd is niet zijn of haar eigendom is.(erfpachtrecht).