Eigen Woningforfait

Eigen Woningforfait

Het bedrag dat u als eigenaar van een woning bij uw inkomen in uw belastingaangifte moet tellen. Het forfait(bijtelling) bedraagt een bepaald (vast) percentage van de WOZ- waarde of van de WOZ- waarde na eventuele toepassing van het ophogingspercentage. Welke percentages voor uw gemeente gelden kunt u navragen bij de belastingdienst.