Kadaster

Kadaster

Het Kadaster is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) dat gegevens verzamelt over registergoederen in Nederland. Het Kadaster houdt deze gegevens bij in openbare registers en op kadastrale kaarten en stelt deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar.