Minnelijke Waardering

Minnelijke Waardering

Als een woning moet worden getaxeerd in verband met belastingaangifte kan de belastingplichtige de Inspecteur van Belastingen verzoeken mee te werken aan een zo genaamde “minnelijke waardering”. Een minnelijke waardering wordt uitgevoerd door twee taxateurs, één aan te wijzen door de Inspecteur van Belastingen en één door de belastingplichtige. Met name in het geval van verkrijging door vererving wordt hiervan vaak gebruik gemaakt. De getaxeerde waarde kan ook gebruikt worden voor de boedelverdeling die kort na de waardering kan plaatsvinden. Deze methode voorkomt dat de fiscus achteraf een waardecontrole uitvoert, die er toe kan leiden dat er een hogere aanslag wordt opgelegd. In elke situatie waarbij uw belastingaangifte dient te worden onderbouwd met een taxatierapport kunnen wij u van dienst zijn.