NRVT (Nederlandse Vereniging van Vastgoed Taxateurs)

NRVT (Ned. Vereniging van Vastgoed Taxateurs)

Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.