Bedrijfs Taxaties

Bedrijfs Taxaties

Bedrijfsmatige Taxaties vragen speciale eisen.

 

Het deelregister groot zakelijk vastgoed (NRVT) controleert de vakbekwaamheid van taxateurs die zich (voornamelijk) bezighouden met omvangrijke en complexe vastgoedtaxaties. Dit betreft taxaties op basis van de internationale standaarden IFRS, IVS en EVS. Dit kan het geval zijn voor (buitengewoon) complexe waardebepalingen t.b.v. jaarverslaggeving, prospecti, financieringen, arbitrage, advies, staatssteun.
Deze taxaties kunnen betrekking hebben op de volgende typen vastgoed, voor zover taxatie hiervan op basis van de genoemde standaarden noodzakelijk is:

  • internationaal corporate vastgoed
  • institutioneel beleggingsvastgoed
  • ontwikkelingsvastgoed

 

Daarom werk ik hierbij samen met gerenommeerde taxateurs die gecertificeerd zijn bij RICS.

RICS bevordert en handhaaft de hoogste professionele kwalificaties en standaarden in de ontwikkeling en het beheer van grond, vastgoed, bouw en infrastructuur.