Gevalideerde NWWI Taxaties

Gevalideerde NWWI Taxaties

Een taxatierapport is o.a. nodig voor de financiering van de aankoop van een woning, een verbouwing of het oversluiten van uw hypotheek. Belangrijke zaken waarbij u op de inhoud van een taxatierapport moet kunnen vertrouwen. En juist in deze tijd waarbij de betaalde woningprijzen bij verkoop niet langer vanzelfsprekendheid zijn, is een juiste en volledige onderbouwing van een getaxeerde waarde voor alle betrokkenen van groot belang.

 

Een validatie-instituut valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, woningcorporaties, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, betrouwbare en objectief mogelijke woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Uitleg gevalideerd taxatierapport (video).

 

Valideren.

Voor de financiering van een hypotheek is vaak een “gevalideerd” taxatierapport verplicht. Valideren betekent in deze dat wordt gecontroleerd of de taxateur én zijn taxatierapporten voldoen aan de daarvoor opgestelde strenge kwaliteitseisen. Door het valideren gaat het bij een taxatierapport echt om de onderbouwing van de marktwaarde en is het taxatierapport meer dan alleen een administratieve noodzakelijkheid voor de haalbaarheid en acceptatie van een hypotheek.

Het belang van een goed taxatierapport

In de Gedragscode Hypothecaire Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken is bepaald dat één van de pijlers (de zogenaamde “loan to value”) waarop de maximale financiering van een woning wordt berekend, als basis de marktwaarde heeft. Deze marktwaarde vindt u terug in het taxatierapport.

Hoe werkt het?

Als register  taxateur werk ik binnen een vastgesteld werkgebied; Regio Maastricht met een straal van 20 km hemelsbreed gemeten vanuit Bunde, mijn kantooradres.

Na acceptatie van de opdracht neem ik contact op met de verkoper of verkopend makelaar voor het maken van een opname afspraak. Daarna maak ik het gevalideerd taxatierapport op en verklaar hierin op basis van mijn eigen expertise én lokale kennis de afwijking tussen de getaxeerde waarde en geleverde modelwaarden van het validatie-instituut. Ik onderbouw volgens strenge richtlijnen mijn waardeoordeel en zo wordt voor u duidelijk zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. U ontvangt het gevalideerde taxatierapport volledig automatisch per  e-mail.